Nuorisokoti Muskettisoturit 

Jälkihuolto itsenäistyvän
nuoren tukena 

Yhteystiedot

Huolehdimme itsenäistyvästä nuoresta

Muskettisoturit tarjoaa lastensuojelun jälkihuollon palveluita meiltä pois muuttaneille nuorille. Jälkihuollon tarkoitus on tukea nuorta itsenäistymisen siirtymävaiheessa, kun nuori muuttaa omaan kotiin. Valmistaudumme muuttoon pitkin matkaa sijaishuollon aikana. Tuemme nuorelle merkittäviä ihmisiä, kuten nuoren omaa perhettä, sisaruksia, vanhempia ja huoltajia nuoren siirtyessä omaan asuntoon.

Jälkihuolto ei ole meille suoritus, vaan sijaishuollon laitosperheestään omilleen muuttavan aikuisen lapsen tukemista kokonaisvaltaisesti. Haluamme säilyttää jälkihuollon aikana nuoren kanssa välittömät suhteet. Olemme se yhteisö, josta nuori itsenäistyy ja väleissämme näkyy se kiintymyssuhde, jossa nuori on lapsuutensa ja teiniaikansa aikana meillä kasvanut.

Jälkihuollon aikana nuorella on mahdollisuus pitää meihin yhteyttä puhelimitse ympäri vuorokauden. Tuemme nuorta mm. arjen käytännöissä, opintojen hoitamisessa, harrastuksissa, työpaikan saamisessa sekä yhteydenpidossa biologisen perheen ja ystävien kanssa. Nuorella on lisäksi mahdollisuus saada vertaistukea jo muilta itsenäistyneiltä nuorilta aikuisilta. Varmistamme, että nuori saa hänelle kuuluvat edut ja että hän osaa käyttää yhteiskunnan palvelujärjestelmää. Huolehdimme, että nuoren asiat sujuvat kaikilla elämän osa-alueilla niin psyykkisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin.

Yksilöllistä jälkihuoltoa

Jokaisen nuoren tarve on näyttäytynyt aina aidosti hyvin yksilöllisenä. Elämäntilanne ja kertyneet taidot ovat pohja jälkihuollon suunnitelmalle. Tyylimme on pitää edelleenkin tiiviit ja arkiset välit myös nuoren sosiaalityöntekijään. Pidämme jälkihuollon palavereita muutaman kuukauden välein, jotta nuori ja myös meidän talon aikuiset tulevat kuulluksi tarpeissaan ja toiveissaan työn sisällön ja siihen vaikuttavien asioiden suhteen. Työmme on asiantuntevaa, lämminhenkistä ja tavoitteellista.

Turvallisuus Kiintymys Toimintakyky Hyvä elämä Toivo Ilo Tulevaisuus

Jälkihuollosta sopiminen

Nuoren sosiaalityöntekijä laatii jälkihuollon sopimuksen ja suunnitelman noin puoli vuotta ennen jälkihuollon alkamista. Jälkihuollon suunnitelma tehdään aina yksilöllisesti siitä näkökulmasta, mitä nuori toivoo ja haluaa, kokee tarvitsevansa, mihin haluaa sitoutua tavoitteissa ja mitä meidän aikuisemme näkevät tarpeellisiksi toimiksi nuoren hyväksi.

Sopimuksessa sovitaan tarvittavista tuntimääristä. Kokemuksemme mukaan ensimmäisinä kuukausina tarvitaan tiiviimpää yhteydenpitoa, koska asioita on paljon hoidettavana. Tuntimäärä yleensä putoaa, mutta riippuu täysin nuoren elämän tapahtumista.  Ensimmäiset kuukaudet itsenäistymisessä ovat työkokemuksemme mukaan näyttäneet, miten nuoren omilleen muutto sujuu ja millaista työtä tarvitaan yksilölliseen tukeen. Suunnitelmaa tarkastellaan ja arvioidaan säännöllisesti ja voimme muuttaa sitä tarvittaessa kuukausittain. Teemme jälkihuollosta kirjalliset kuukausiraportit.

Lapsi ei opi siitä, mitä haluat opettaa, vaan siitä, millainen itse olet